Co umíme?

Naše řemeslo zahrnuje činnosti specializující se na péči o dřeviny ve městech a kulturní krajině. Arboristika nezahrnuje „pouze práce s lanem a pilou“, ale také mnoho dalších činností souvisejících s evidencí stromů, vyhodnocením jejich aktuálního stavu, návrhem potřebných zásahů. Náš přístup k péči o dřeviny nespočívá v pouhém „ořezu větví“, ale klademe důraz na jejich dlouhodobou perspektivu.

Naše služby:

 • Odborné řezy stromů

  Přestože se široká veřejnost často domnívá, že stromy může řezat kdokoli, jde o odbornou práci, při které musí zkušený pracovník zhodnotit mnoho faktorů. Řez je vždy nutné uzpůsobit přímo pro konkrétního jedince, a proto je nutné brát v úvahu druh stromu, fyziologický stav jedince a jeho příčiny, statické poměry, kolonizaci stromu dřevokaznými houbami nebo hmyzem apod., na základě čehož odborník stanoví rozsah a intenzitu zásahu. Obvykle je nutné pracovat ve výškách s využitím speciálních lanových technik, při zajištění optimální bezpečnosti pracovníků a celého pracovního prostoru, včetně přilehlých komunikací. Při neodborně provedeném řezu může dojít k trvalému poškození stromu nebo k jeho destabilizaci a následnému pádu.

 • Kácení stromů ve ztížených podmínkách “per partes“

  Kácení stromů v blízkosti domů, na hřbitovech, podél komunikací, energovodů a dalších problematických místech mohou bezpečně provádět pouze vyškolení odborníci. Při těchto pracích využíváme speciálně vyvinuté lanové techniky a technologie, případně pracujeme s pomocí jeřábů či vysokozdvižných plošin.

 • Statické zajištění korun stromů

  Správným použitím dynamických nebo statických vazeb v kombinaci s odpovídajícím řezem stromu lze zajistit mnoho problematických defektů, a tím výrazně oddálit kácení stromu.

 • Štěpkování dřevní hmoty a její odvoz

  Při řezu nebo kácení stromů vzniká mnoho objemného „odpadu“. Větve zpracujeme na dřevní štěpku, kterou je možné dále využít.

 • Frézování pařezů

  V souvislosti s kácením zajistíme i odstranění pařezů.

 • Výsadby jednotlivých stromů a alejí

  Dobře provedená výsadba a kvalitní povýsadbová péče je předpokladem minimalizace nákladů na péči o dospělé jedince a zvýšení jejich provozní bezpečnosti v následujících letech. Naše firma se zabývá nejenom péčí o stromy vzrostlé, ale věnujeme pozornost kvalitně provedené výsadbě.

Dále zajišťujeme tyto služby:

 • Poradenská a konzultační činnost, ochrana dřevin při stavební činnosti
 • Evidence dřevin v majetku obcí a vypracování plánů péče o dřeviny
 • Služby technického dozoru při realizaci arboristických prací
©2009-2023 all4trees.cz grafický design: Robert Fiškandl   code: Petr Bureš